Overdracht voorzittershamer aan de nieuwe voorzitter SWOG

René Abels heeft in januari afscheid genomen als voorzitter van de SWOG en Redie Verhoeven heeft per 1 maart afscheid genomen als bestuurslid van de SWOG, lange tijd als algemeen coördinator en de laatste paar jaar als algemeen bestuurslid.

In de vergadering van de Raad van Advies van 25  april jl. heeft René officieel de voorzittershamer overhandigd aan André Hetem.

René is 13 jaar voorzitter geweest van het bestuur van de SWOG en Redie is 14 jaar bestuurslid geweest.

Beiden hebben heel veel betekend voor de SWOG en het bestuur heeft mede door hen ook een fijne tijd gehad.

René geeft aan dat het voor hem ook een hele fijne periode is geweest en Redie haalt de goede samenwerking aan met de coördinatoren van de verschillende groepen.

Een hartelijke dank aan beide bestuursleden wordt dan ook uitgesproken.

Begin dit jaar is gezocht naar een nieuwe voorzitter. We hebben deze gevonden in de persoon André Hetem.

De oud bestuursleden wensen André veel succes als voorzitter van het bestuur van de SWOG.

Het bestuur spreekt vertrouwen uit in een goede samenwerking met de nieuwe voorzitter.

Fietstochten De Vrolijke Trappers

In verband met het slechte weer is de fietstocht van donderdag 21 september verplaatst naar donderdag 28 september a.s. We starten bij Loods 9, Langstraat

Goedkope Rijbewijskeuring

GOEDKOPE RIJBEWIJSKEURING SENIOREN IN HUISSEN Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht bij